top of page

מדיניות פרטיות

משתמש יקר, הנך מתבקש לקרוא מדיניות פרטיות זו בטרם תעשה כל שימוש באתר או בשירות שלנו.

מטרת מדיניות הפרטיות:

מדיניות פרטיות זו נכתבה במטרה להציג את נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתרי האינטרנט וביישומים המקוונים המופעלים על ידה.

החברה עשוייה לאסוף נתונים אודות התנהגות המשתמשים בשירותיה. הנתונים נאספים במסגרת הפלטפורמות המופעלות על ידה ומחוצה להן. במדיניות יצוינו הסיבות לאיסוף הנתונים, סוגי נתונים שנאספים, דרכי איסוף נתונים, כיצד משתמשת החברה בנתונים ונהלי הטיפול בנתונים חסויים.

 

מדוע אנו אוספים נתונים:

 

אנו אוספים נתונים בשביל לשפר את חווית הגלישה ומסע הלקוח של המשתמשים בשירותים המקוונים שלנו כמו גם על מנת להציג למשתמשים מודעות ופרסומות רלוונטיות בין אם בתחומי השירותים המקוונים של החברה ובין אם במסגרת יישומים של צדדים שלישיים כדוגמת רשתות חברתיות, אתרי תוכן, פורטלים, דיוור ישיר ועקיף.

 

איזה נתונים אנחנו אוספים או עשויים לאסוף:

אנו אוספים נתונים על התנהגות משתמשים באתרי החברה, מסע בין דפים, אורכי אינטראקציה, אינדיקציות על פעולות ואינפורמציה גלויה נוספת כגון סוג דפדפן, מערכת הפעלה, אזור גיאוגרפי וכיוצא באלו.

 

כיצד אנו אוספים נתונים:

אנו אוספים נתונים בדרכים סטנדרטיות באמצעות כלים של צדדים שלישיים ובכללן: Facebook, Google, Microsoft, Wix

 

מה קורה עם הנתונים שאנו אוספים:

הנתונים שאנו אוספים בין אם באופן ישיר ובין אם באמצעות צדדים שלישיים נשארים במערכות המופעלות על ידי החברה או מי מטעמה ואיננו משתפים אותם עם גורמים אחרים שלא לצורך.

 

אבטחת מידע אישי:

בכל הקשור לאינפורמציה פרטית כגון: כרטיסי אשראי, סיסמאות וכ'ו, אנו מתנהלים עם טכנולוגיות הצפנה מתקדמות ביותר והנתונים של המשתמשים שלנו מוצפנים באופן שאינו מאפשר לאף אחד כולל את החברה עצמה לקרוא אותם. פרוטוקול ההתקשרות מול שרתי החברה הינו פרוטוקול מאובטח מסוג Https ופלטפורמת התשלומים שלנו מוגנת באמצעות הצפנת SSL בתקן מחמיר

 

אנחנו נוקטים צעדים סבירים כפי הנהוג בתעשייה כדי לסייע בהגנה על המידע המאפשר זיהוי אישי שאתה מספק לנו. אנחנו גם מגבילים את הגישה בחברה למידע המאפשר זיהוי אישי לעובדים הזקוקים למידע כדי לבצע עבודה ספציפית (לדוגמה, נציגי שירות לקוחות). יש לקחת בחשבון שאף פעם אף אמצעי ו/או שירות אינם בטוחים באופן מוחלט, במיוחד כשהפעילות היא מקוונת. אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע לאבטחת המידע שלך, אתה מוזמן לשלוח הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני: chen@core15.co.il

שינויים במדיניות הפרטיות

 

אנו רשאים לשנות את מדיניות הפרטיות בכל עת. במקרה של שינוי נוהלי הפרטיות שלנו, נשנה מסמך זה כך שתוכל לדעת איזה מידע אנחנו אוספים, כיצד אנחנו עשויים להשתמש בו ובפני מי אנחנו עשויים לחשוף אותו. נודיע לך על כל שינוי מהותי במדיניות פרטיות זו על-ידי פרסום הודעה בולטת בשירות שלנו ו/או בדואר אלקטרוני. מומלץ לעיין במדיניות הפרטיות מדי פעם כדי לקבל מידע על האופן שבו אנחנו מגנים על המידע שלך.

bottom of page