top of page

ניתן לצפות בתקנון שלנו בקלות בלחיצה על 'לקריאת התקנון'.

שימו לב כי בעת ההקלקה על הכפתור  'לרכישה' אתם.ן מביעים.ות הסכמתכם.ן לתקנון שלנו.

התקנון בא להסדיר את מערכת היחסים בין מנויי הסטודיו (להלן, “המנוי”) ומועדון הכושר מרכז הגוף (להלן, “המועדון”).

מרכז הגוף מברך אתכם על הצטרפותכם לסטודיו, ועל ההחלטה לשפר את איכות החיים. על מנת שפעילותכם בסטודיו תניב את מירב התוצאות נבקשכם להכיר ולכבד את התקנון.
תקנון המועדון כפוף לחוק מכוני הכושר (רישוי ופיקוח), וסעיפיו חיוניים להבטחת רמת שירות נאותה והבטיחות הנדרשת לפעילותכם.
אישור התקנון, מהווה הסכמה לתנאי השימוש בסטודיו ובשירותיו.

1.      חברות בסטודיו: המנוי לסטודיו הינו אישי ואינו ניתן להעברה והכניסה לסטודיו מותנית במנוי תקף ומשולם. על המנוי לעדכן את המועדון במקרה של שינוי בפרטי ההתקשרות- כתובת, טלפון או פרטי כרטיס אשראי לגביה..

2.      אישור רפואי:  המנוי יחתום על הצהרת בריאות המאשרת את כשירותו הרפואית,. הסטודיו יהיה רשאי להפסיק את המנוי עד לחתימת אישור כנדרש בחוק..

3.      חפצים אישיים ובטיחות: הסטודיו עושה את מירב המאמצים למנוע פגיעה בציוד האישי של המתאמנים. עם זאת, הסטודיו לא יחשב לשומר מסוג כלשהו. הסטודיו אינו אחראי לאובדן או גניבה של ציוד אישי בשטח הסטודיו. אנא הימנעו מהשארת חפצים יקרי ערך ללא השגחה בזמן האימון,.

4.      היגיינה: הסטודיו פועל על מנת לספק למנויים תנאים נאותים והיגייניים לאימון. על מנת לשמור על תנאים אלה, הינכם מתבקשים לשמור על היגיינה אישית במהלך האימון; שימוש במגבת, דאודורנט, בגדי אימון מתאימים ונעלי ספורט.

5.      שיעורי סטודיו וחוגים: הכניסה לשיעורים מותנית ברישום מראש, (רק לשיעורים שהוגדרו כך במערכת החוגים). ביטול השתתפות בשיעורים, תתבצע עד שעה לפני תחילת השיעור. הכניסה לשיעורים תותר עד 5 דקות לאחר תחילת השיעור. נבקשכם להגיע מספר דקות לפני תחילת השיעור כדי לאפשר התחלה של השיעור בזמן. קיום שיעור מותנה בהשתתפות של לפחות 4 מתאמנים. כמות המשתתפים בשיעור היא מוגבלת, בהתאם לשיקול דעת המדריך וההנהלה. הנהלת הסטודיו שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במערכת החוגים תוך פרסומם בקבלת המועדון ובאתר הבית בהקדם האפשרי.

6.      פעילות המועדון: הנהלת הסטודיו שומרת לעצמה את הזכות לשנות את שעות פעילות המועדון, מערכת החוגים ו/או המדריכים, ללא הודעה מראש, ומבלי לנמק את החלטתה. במקרה של שיפוצים/תיקונים הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות לסגור את המועדון עד 7 ימים בשנה, מעבר לימים המחייבים סגירה על פי חוק וזאת בהודעה מראש של לפחות 7 ימים. במקרים חריגים בהם לא ניתן להודיע מראש, יעשה המועדון את מירב המאמצים להודיע בהקדם האפשרי.

7.      השימוש במתקני המועדון אסור תחת השפעת סמים או אלכוהול


8.      העישון בשטח המועדון אסור

9.      המנוי מצהיר כי קרא את סעיפי התקנון, וחתימתו מהווה הסכמה לתנאיו.

10.   הפרה של תנאי התקנון מצד המנוי, מהווה עילה להפסקת ההתקשרות בין המנוי והמועדון.

אין תוכניות זמינותברגע שיהיו תוכניות לרכישה, הן יופיעו כאן.
bottom of page